Méér bibliotheek in Nederweert

Gepubliceerd op: 27 juli 2017 11:02

Er blijft een bibliotheek aan de Kapelaniestraat én er komt een bibliotheek in basisschool De Bongerd.

Niet één maar twee bibliotheken in Nederweert. De plannen rond het bibliotheekwerk krijgen steeds duidelijker vorm. 

Huidige bibliotheek aan de Kapelaniestraat
De bestaande bibliotheek aan de Kapelaniestraat naast de Pinnenhof krijgt een facelift en zal nauwer samenwerken met instellingen voor wonen, welzijn en zorg in één loket. De bibliotheek biedt nu al taalklassen en -cursussen aan voor mensen die de Nederlandse taal beter willen leren en Klik&Tik voor starters op de computer. Spreekuren, informatiebijeenkomsten en lezingen worden aan dit aanbod toegevoegd. Er blijven mooie collecties boeken en media voor alle Nederweertenaren van jong tot oud.

Bibliotheek in basisschool de Bongerd
Basisschool De Bongerd ligt in een gebied waar het accent ligt op sport, educatie en recreatie. De bibliotheek in De Bongerd is allereerst een verruiming van de schoolbibliotheek. Daarnaast komen er collecties en programmering voor jongeren (voortgezet onderwijs) en voor volwassenen. De Bongerd krijgt naast activiteiten als workshops, taallessen en cursussen ook werkplekken die door iedereen te gebruiken zijn, zodat het gebouw optimaal toegankelijk is en volledig benut wordt.

De bibliotheek aan de Kapelaniestraat en de bibliotheek in De Bongerd krijgen ruime openingstijden. Daarbij zijn er verruimde mogelijkheden om activiteiten en services te organiseren op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de Kapelaniestraat. In de Bongerd ligt het accent op sport, educatie en recreatie.
De komende maanden werkt de gemeente Nederweert samen met Bibliocenter deze plannen uit.