Bibliotheekwerk in Nederweert gaat veranderen

Bibliotheekwerk in Nederweert gaat veranderen

Er komen twee extra schoolbibliotheken en er wordt onderzocht of de Bibliotheek op school in De Bongerd gecombineerd kan worden met een bibliotheekvoorziening voor volwassenen.

Wat verandert er voor kinderen?
Naast de vier Bibliotheken op school in Budschop, Ospel, Eind en Leveroy, krijgen ook basisscholen De Bongerd en De Kerneel een eigen schoolbibliotheek. Daarin werken de school en Bibliocenter samen aan het stimuleren van het leesplezier en de leesmotivatie van kinderen. In zo'n bibliotheek zijn de openingstijden hetzelfde als de schooltijden.
In OBS De Klimop is onvoldoende ruimte om een Bibliotheek op school in te richten. De gemeente overweegt om in Zorgcentrum St. Joseph een dependance van de bibliotheek te realiseren. Dan kan ook OBS De Klimop hier gebruik van maken.

Wat verandert er voor volwassenen?
De bibliotheek is nu gehuisvest aan de Kapelaniestraat. Dat gaat mogelijk veranderen. Er wordt onderzocht of in basisschool De Bongerd naast de Bibliotheek op school ook een bibliotheekvoorziening voor volwassenen kan komen in september 2017. Met veel aandacht voor de sociale rol van de bibliotheek zoals lezingen, spreekuren en cursussen. En natuurlijk een actuele collectie boeken en een leestafel met tijdschriften. Bovendien kun je gratis boeken en films uit de hele collectie van Bibliocenter reserveren. 

De bibliotheek is er voor iedereen
Voorop staat dat de gemeente Nederweert en Bibliocenter goede bibliotheekvoorzieningen in stand willen houden. Wil je een bijdrage leveren aan het bibliotheekwerk in Nederweert? Je steunt ons door lid te blijven van Bibliocenter!
Speel je graag een actievere rol? Meld je dan aan als vrijwilliger.  

Lees de brief die digitaal of per post is verstuurd naar leden van de bibliotheek Nederweert.

Mijn account