Privacy statement

Bibliocenter verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type


Waarom we gegevens nodig hebben
Bibliocenter verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere relevante informatie
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, lid te worden en je persoonlijke gegevens te wijzigen
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bibliocenter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Bibliocenter zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe lang we gegevens bewaren
Bibliocenter zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is: een jaar na afloop van het jaar waarin je lidmaatschap eindigt.

Delen met anderen
Bibliocenter verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bibliocenter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Bibliocenter gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bibliocenter gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Voor statistische gegevens van onze site gebruiken we Google Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. De website van Bibliocenter bevat mediabestanden van derden zoals bijvoorbeeld filmpjes van YouTube. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder kun je op de website van Bibliocenter informatie delen via sociale netwerken als Facebook, Twitter of LinkedIn. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen deze sociale netwerken cookies op jouw computer plaatsen.

Cookies blokkeren of verwijderen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.


Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Hier vind je meer informatie over cookies.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bibliocenter.nl. Bibliocenter zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Bibliocenter neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bibliocenter.nl


Bibliocenter
Februari 2016

Mijn account