Over Bibliocenter

Onder de naam Bibliocenter vormen de bibliotheken in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert sinds 1 juli 2008 één grote bibliotheekorganisatie. 

Bibliocenter is constant in ontwikkeling. Met de missie `het creëren van waarde door het samenbrengen van de lokale gemeenschap met de wereld van kennis en lezen` willen we invulling geven aan de drie kernfuncties van onze bibliotheken: lezen, leren en informeren. 

Organisatie
Bibliocenter heeft 16 bibliotheken en bibliotheekpunten en een aantal bibliotheken op scholen. Als gevolg van afnemende financiële middelen bij (gemeentelijke) overheden blijft Bibliocenter innoveren en de dienstverlening verder optimaliseren. In samenwerking met de gemeenten wordt o.a. gekeken naar zaken als spreiding, bibliotheektaken en middelen. Zo heeft Bibliocenter als eerste Limburgse bibliotheek onbemande bibliotheekpunten in gebruik genomen.
Bibliocenter hanteert de CAO Openbare Bibliotheken. 

Eén grote collectie
Voor klanten biedt Bibliocenter een scala aan mogelijkheden. Met één lenerspas kun je in al onze vestigingen terecht om te lenen en om terug te brengen. De catalogus van alle vestigingen is te raadplegen via deze website. Daarnaast is het mogelijk om online te reserveren en te verlengen. Via de landelijke aanvraagservice kun je boeken aanvragen bij bibliotheken in het hele land.

Jaarverslag en jaarrekening 2016
Bekijk het jaarverslag en de jaarrekening
 
Een leven lang leren: beleidsplan 2016-2019
Bijdragen aan empowerment van de burger, het bevorderen van actief burgerschap en het versterken van de sociale samenhang is voor Bibliocenter een belangrijke maatschappelijke opdracht. Voor de periode 2016-2019 blijven we inzetten op de functies lezen, leren en informeren en sluiten we aan bij ontwikkelingen in het sociaal domein. 
Lees ons beleidsplan.
 
ANBI status
Bibliocenter heeft een Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat betekent dat je een schenking of een erfenis onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting. Wil je hierover meer weten? Kijk op de site van de Belastingdienst of stuur een mail naar info@bibliocenter.nl
 

Raad van Toezicht 

 • Mw. V. Gommers-Weijnen, voorzitter
  aandachtsgebied HR
 • Dhr. J. van Heel, lid
  aandachtsgebied financiën
 • Mw. D. Reijnart
  aandachtsgebied juridische zaken
 • Dhr. T. van Laarhoven
  aandachtsgebied financiën en juridische zaken

Directie:
 • Mevr. L. Vogelaar, directeur/bestuurder
 
 

Correspondentie-adres:
Bibliocenter
Wilhelminasingel 250
6001 GV Weert
Tel. 088-2432000
Verlenglijn: 088-2432001
E-mail: info@bibliocenter.nl
KvK14103704
BTW nummer NL8195.79.269B01 

Mijn account