Media Ukkie Dagen

Swipe, stap, sprong

Tablets, smartphones en tv’s hebben een grote aantrekkingskracht op de allerkleinsten. Binnen een klik bevinden ze zich in een andere wereld. Kinderen beleven hier veel plezier aan en het geeft ouders af en toe een moment voor zichzelf. Maar dreumesen, peuters en kleuters zijn nog te klein om hier wijs mee om te gaan en begeleiding van ouders en verzorgers is nodig.


Advies van de World Health Organisation

Kinderen blijken veel tijd door te brengen met media. Zo besteden kinderen van 0 t/m 6 jaar op een dag gemiddeld anderhalf uur aan verschillende media-activiteiten. Dat overschrijdt de richtlijnen van de World Health Organisation (WHO), die ook worden gehanteerd door Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en andere advies- of steunorganisaties. 
Zij adviseren om jonge kinderen tot 2 jaar oud liefst zo weinig mogelijk media te laten gebruiken en kinderen tot 5 jaar maximaal 1 uur per dag. 

Uit vele internationale studies blijkt een verband tussen overmatig mediagebruik en problemen met de gezondheid. Denk hierbij aan overgewicht, bijziendheid, te weinig of moeilijk in slaap komen maar ook de invloed op schoolprestaties en omgaan met andere kinderen.

Om deze negatieve effecten van media te voorkomen is het belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium bewust, veilig en gezond met media leren omgaan.

Tijdens de Media Ukkie Dagen werd aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Met het thema Swipe, stap, sprong werd antwoord gegeven op vragen als: kun je een kind alleen met een tablet, tv, smartphone of boekje laten spelen of is samen beter? Hoe begeleid je een kind stap voor stap in de ‘digitale wereld’? Hoe zet je media in, zodat een kind er ook iets van leert en sprongen maakt? En hoe maak je keuzes die aansluiten op de ontwikkeling van het kind?

Webinar ‘Swipe, stap, sprong’

Maandag 28 maart vond het landelijke webinar ‘Swipe, stap, sprong’ plaats ter gelegenheid van de Media Ukkie Dagen 2022. 

Denise Bontje van Mediasmarties nam bijna 500 ouders mee in het media-aanbod voor jongere kinderen.

Bekijk hier het webinar terug: