Oproep Stadsdichter Weert

Maak jij de beste gedichten van Weert?

 Sta je graag op een podium om op een aansprekende en energieke manier jouw gedicht voor te dragen aan publiek? Zo ja, dan zijn we op zoek naar jou! 

De taken van de Stadsdichter

De Stadsdichter van Weert wordt gekozen voor de periode van twee jaar. Het is een eretitel waarbij je in Weert de poëzie dichter bij de mensen brengt.

Er wordt van je verwacht dat je gedichten schrijft en voordraagt bij belangrijke gebeurtenissen in de stad. De Stadsdichter schrijft jaarlijks minimaal zes gedichten, geïnspireerd op actuele gebeurtenissen of bijzondere momenten die in Weert plaatsvinden. Dit gebeurt op eigen initiatief of in opdracht van gemeente Weert in samenwerking met Bibliocenter. 

De criteria

De kandidaat:

 • heeft een hechte band met de gemeente Weert en is er bij voorkeur woonachtig; 
 • schrijft gedichten die betrekking hebben op zaken die relevant zijn voor Weertenaren (actualiteit, evenementen, locaties); 
 • schrijft toegankelijke gedichten met literaire kwaliteit; 
 • is in staat om te schrijven en te presenteren voor groepen die weinig ervaring hebben met poëzie; 
 • heeft oog voor culturele en maatschappelijke ontwikkelingen; 
 • is bereid om van februari 2024 tot ongeveer januari 2026 als Stadsdichter van Weert op te treden; 
 • is minimaal 3 keer per jaar aanwezig bij (in)formele bijeenkomsten in de rol van Stadsdichter; 
 • is donderdag 25 januari beschikbaar om aanwezig te zijn bij de finale en uitreiking van de Stadsdichter van Weert op Gedichtendag 2024 in Bibliocenter.

Zo stel je je verkiesbaar

Kandidaten voor deze functie kunnen meedingen door minimaal drie gedichten te sturen via de knop hieronder. Deze wedstrijd loopt tot en met 15 december 2023. 


De inzending bestaat uit...

Drie gedichten

 • De hoofdinzending; een gedicht over Weert met als thema “Typisch Weert”; 
 • Een gedicht over Weert in de toekomst; 
 • Het derde gedicht mag vrij werk zijn. 

De hoofdinzending moet in de Nederlandse taal geschreven zijn. De twee andere werken mogen ook in het Weerter dialect geschreven zijn. 

Een presentatievideo

De kandidaten wordt gevraagd een presentatievideo te maken van één van bovenstaande gedichten. 

We verwachten van de Stadsdichter dat deze persoon kundig is in het schrijven maar zeker ook in het overbrengen van dichtkunst. Dit beoordelen we graag middels deze video: 

 • Opgenomen in landscape (horizontaal) 
 • Maximaal 5 minuten lang 
 • De dichter draagt het gedicht voor, eventueel met ondertiteling. Dit mag ook als voice over. 

Een motivatie

Elke deelnemer voorziet de inzending van een motivatie, waarin is verwoord waarom hij/zij het stadsdichterschap ambieert en op welke wijze daaraan invulling gegeven gaat worden (maximaal 1 A4’tje).

Verkiezingsprocedure

Na ontvangst van de teksten worden deze losgekoppeld van de persoonsgegevens. De jury beoordeelt de bijdragen dus anoniem. Aan de hand van de gegevens over motivatie en ervaring van de kandidaten worden hieruit maximaal 4 kandidaten genomineerd. 

Wat is de honorering voor de functie Stadsdichter van Weert?

 • De dichter mag in deze periode gebruik maken van de titel Stadsdichter van Weert; 
 • De dichter ontvangt (in bruikleen) de wisselspeld voor de Stadsdichter; 
 • Plaatsing van gedichten in publicaties van de gemeente Weert; 
 • De uitgave van een publicatie met de gedichten die in het kader van het stadsdichterschap zijn gemaakt. Het publicatierecht van de gedichten die in het kader van het stadsdichterschap door de gemeente zijn gepubliceerd vervalt daarna aan de gemeente Weert. 
 • De Stadsdichter krijgt een werkbudget/vergoeding van € 1000,- per jaar. (incl. btw) 

Hoe vindt de jurering plaats?

De jury bestaat uit minimaal drie bekwamen juryleden. Voormalige Stadsdichters en partners van juryleden zijn uitgesloten van deelname. 

Na sluiting van de inzendtermijn, heeft de vakjury ongeveer een week de tijd om deze gedichten te lezen en te beoordelen. De hoofdinzending telt voor 40% mee en de andere twee gedichten en de video voor elk 20%. De vakjury bepaalt wie doorgaan naar de volgende ronde. Dit zijn maximaal vier dichters. De namen worden aan het eind van de eerste week in januari bekend gemaakt. 
 
Deze vier dichters worden uitgenodigd op donderdag 25 januari 2024, Gedichtendag en start van de week van de poëzie, om tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Bibliocenter twee van hun gedichten te komen voordragen voor de jury én publiek. Eén van de gedichten moet de hoofdinzending zijn, het ander is een van de andere ingezonden werken. De jury kiest deze avond ter plekke de winnaar.