Aanpak van laaggeletterdheid in Nederweert met nieuw taalakkoord

Gepubliceerd op: 3 september 2021 08:55

Taalakkoord laaggeletterdheid Nederweert

Op donderdag 2 september ondertekenden wethouder Carla Dieteren en verschillende partners het plan ‘Taalakkoord laaggeletterdheid Nederweert’. In het Taalakkoord werkt de gemeente Nederweert samen met Bibliocenter, Stichting Lezen & Schrijven, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Algemeen Maatschappelijk Werk en Werk.Kom.

In een gezamenlijk aanpak proberen we laaggeletterde inwoners beter te leren kennen en helpen we ze bij het verbeteren van hun taalkennis. 

Uit lokaal onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van de Nederweerter beroepsbevolking (16-65 jaar) grote moeite heeft met lezen en schrijven. We noemen dat laaggeletterdheid. Dat zijn ongeveer 1.078 inwoners. "Als we aandacht hebben voor laaggeletterdheid en mensen helpen hun lees- en schrijfvaardigheden te verbeteren, werken we aan een vaardiger Nederweert”, aldus wethouder Carla Dieteren. "Hierbij kijken we naar wat mensen nodig hebben om zelfredzaam te kunnen zijn en mee te kunnen doen."

Ad Kuijpers, Bibliocenter: “Als organisatie alleen krijg je het niet geregeld. Je hebt echt het netwerk nodig. Op verschillende manieren en op verschillende vlakken zie je dat laaggeletterdheid doorwerkt. We moeten er dus samen aan werken”.

Week van Lezen en Schrijven

Van maandag 6 tot en met zondag 12 september organiseert Stichting Lezen en Schrijven de Week van Lezen en Schrijven. Honderden organisaties in het land vragen tijdens deze week aandacht voor laaggeletterdheid. Op de website van de Stichting Lezen en Schrijven staat veel informatie over laaggeletterdheid en de speciale week.

Taalwandelingen Nederweert en Weert in de Week van Lezen en Schrijven