Over Bibliocenter

Over Bibliocenter

Onder de naam Bibliocenter vormen de bibliotheken in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert sinds 1 juli 2008 één grote bibliotheekorganisatie.

Organisatie

Ons werkgebied heeft bijna 126.000 inwoners en drie full-service vestigingen in Weert, Nederweert en Maasbracht. Daarnaast elf bibliotheekpunten met diensten voor jeugd en volwassen en dertien Bibliotheken op School. Door toepassing van de dBOS-formule is het aantal ingeschreven jeugdleden gestegen.

Het bibliotheekwerk vindt niet meer alleen plaats binnen het bibliotheekgebouw, maar ook daarbuiten. De resultaten van ons werk komen niet alleen tot uitdrukking in aantallen leden, bezoekers en uitleningen. Maar ook in het aantal cursussen en activiteiten, in deelnemers en bereikte leerlingen. De bibliotheek verrijkt op een manier die een leven lang bij je blijft en waar je je leven lang profijt van hebt. 

Bibliocenter hanteert de CAO Openbare Bibliotheken.

Missie Bibliocenter

Bibliocenter is constant in ontwikkeling. Met de missie het creëren van waarde door het samenbrengen van de lokale gemeenschap met de wereld van kennis en lezen, willen we invulling geven aan de drie kernfuncties van onze bibliotheken: lezen, leren en informeren. 

Een leven lang leren: beleidsplan 2021-2024

Bibliocenter biedt een relevante publieke voorziening waar inwoners van de regio de mogelijkheden vinden om een leven lang te kunnen leren. De bibliotheek fungeert als Open Leer Centrum waar formele en informele leerprocessen worden ondersteund, waar kennisdeling en uitwisseling van ideeën centraal staan en waar ‘een leven lang leren’ wordt ondersteund door programmering van een digitaal en fysiek aanbod van cursussen, workshops en netwerkbijeenkomsten en dergelijke. Dit vanuit laagdrempelige locaties met een aantrekkelijke, gastvrije ambiance en aangevuld met een passende collectie media.

Als voorziening die voor, naast en na de school beschikbaar is blijven we voor de periode 2021-2024 inzetten op de functies lezen, leren en informeren. Een belangrijke en brede rol in de samenleving waarmee we het lezen stimuleren, laaggeletterdheid bestrijden, mensen helpen met het aanleren van digitale vaardigheden en met het gebruik van digitale overheidsdiensten. Bibliocenter is er voor iedereen: van jong tot oud, van elk opleidingsniveau en elke achtergrond.

Certificering

Eén keer in de vier jaar vindt een certificering plaats. Dit helpt bibliotheken inzicht te krijgen in het dagelijks werk en in de continuïteit van de bibliotheek. Daarnaast is certificering gericht op het ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van het netwerk van openbare bibliotheken. In 2021 is de bibliotheek weer voor vier jaar gecertificeerd.

Eén grote collectie

Voor klanten biedt Bibliocenter een scala aan mogelijkheden. Met één lenerspas kun je in al onze vestigingen terecht om te lenen en om terug te brengen. De catalogus van alle vestigingen is te raadplegen via deze website. Daarnaast is het mogelijk om online te reserveren en te verlengen. Via de landelijke aanvraagservice kun je boeken aanvragen bij bibliotheken in het hele land.

ANBI status

Bibliocenter heeft een Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat betekent dat je een schenking of een erfenis onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting. Wil je hierover meer weten? Kijk op de site van de Belastingdienst of stuur een mail naar info@bibliocenter.nl

Vertrouwenspersoon

In de situatie dat er behoefte is aan een vertrouwenspersoon, kan er contact worden opgenomen met onze arbodienst Werk-Vitaal

Raad van Toezicht

  • Mw. P.A. van Enckevort, vennoot, advocaat en mediator Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V.
    Nevenfuncties: lid Raad van de Orde Limburg, lid Raad van Toezicht Stichting Groen Licht en lid bezwarencommissie gemeente Sittard Geleen.
  • Dhr. Mr T.G. van Laarhoven, zelfstandig belastingadviseur
  • Mw. J.M.J. Ketelaar , Voorzitter RvT Bibliocenter en Voorzitter RvT Beek en Bos Heythuysen, voorzitter RvT Care+
  • Mw. M. Erica, Manager Marketing en Communicatie Limburgs Museum Venlo
  • Dhr. A. Kirkels, Hoofdfunctie: Directeur / aandeelhouder van consultancybureau TRIFAIRE, te Helmond en Associé van consultancybureau RAADHUIS ADVIES, te Helmond. Nevenfunctie: Voorzitter RvT VVV Midden-Limburg en Stichting Limburg Marketing

Directie

  • Dhr. A. Kuijpers, directeur a.i.

Correspondentie-adres

Bibliocenter
Wilhelminasingel 250
6001 GV Weert

Tel. 088-2432000
E-mail: info@bibliocenter.nl

KVK nummer: KvK14103704
BTW nummer: NL8195.79.269B01
IBAN nummer: NL13RABO0123441730