#Denkjijmee? Bibliotheek van de Toekomst Leudal

Bibliocenter Leudal roept geïnteresseerden op om mee te denken over de ‘Bibliotheek van de Toekomst’ in Leudal! Heb jij hier een mening over en wil je meedenken? Dit kan eenvoudig door middel van het invullen van een korte enquête of door deel te nemen aan de werkgroep ‘Nieuwe Bibliotheek Leudal’.  

De maatschappij verandert snel en daarmee ook de rol van een eeuwenoud instituut als de bibliotheek. Er wordt steeds meer flexibiliteit van mensen gevraagd om mee te kunnen doen in de samenleving. Het ontwikkelen van jezelf om bij te blijven wordt steeds belangrijker. 

Informatiesamenleving ->

Waar informatie vroeger een schaars goed was, is dat er nu in overvloed. Sterker nog, we leven in een echte informatiesamenleving. Daarbij komt dat informatie vaak digitaal wordt aangeboden en digitaal moet worden verwerkt.
Dat vraagt veel van onze basisvaardigheden op het gebied van taal en digitaal. Deze vaardigheden raken ons dagelijks leven op alle fronten: op het gebied van zorg en gezondheid, het zoeken naar werk, inburgering, het bijhouden van administratie en financiën of in de communicatie met de overheid en andere organisaties.

Samenwerking cruciaal ->

De activiteiten en het aanbod in bibliotheken rondom deze onderwerpen groeien dan ook fors en breiden zich verder uit naar andere domeinen.

Bibliotheken doen dit niet alleen. Zij werken steeds meer samen met partners in een groeiend netwerk.Deze samenwerking is cruciaal, zeker op het platteland waar al jaren steeds meer voorzieningen verdwijnen. 

Nieuwe dienstverlening !

Een nieuwe dienstverlening past bij de verandering die bibliotheken doormaken naar een brede maatschappelijke bibliotheek in het hart van de samenleving:

  • dichtbij
  • menselijk
  • neutraal 
  • laagdrempelig

Denk mee!

Denk jij met ons mee? Of geef je je op voor de werkgroep? Reageer dan voor 8 maart 2021.

Vul de enquête in

We willen het aanbod van de Bibliotheek graag zo goed mogelijk afstemmen op de vraag. Vandaar dat we jullie vragen, meningen en behoeftes zo goed mogelijk in kaart willen brengen. Alleen dan kunnen we zorgen voor een optimale dienstverlening.

Denk je met ons mee? Vul dan de enquête in. Dit neemt ongeveer 5 minuten tijd in beslag. 

Deze enquête is gesloten.

Stap in de werkgroep

Doe je met ons mee? Geef je dan op voor de werkgroep ‘Nieuwe Bibliotheek Leudal’. Deelname aan de werkgroep houdt in dat we dit jaar 2 keer bij elkaar komen om over de toekomst van de bibliotheek in Leudal na te denken. Natuurlijk met inachtneming van de noodzakelijke corona-maatregelen.

Neem je deel aan de werkgroep ‘Nieuwe Bibliotheek Leudal’ dan belonen we dit met een jaarlidmaatschap van de Bibliotheek!

Ik doe mee

Reageren kan t/m 8 maart

Je kunt reageren tot en met 8 maart 2021.

Op 1 maart zal het bibliotheekwerk ook ter sprake komen tijdens de vergadering van de commissie sociaal in Leudal. Je bent van harte welkom om de uitzending te volgen. Bekijk daarvoor de website van gemeente Leudal of de social media kanalen. 

Vragen?

Heb je nog vragen, mail dan gerust naar projectleider Sjoerd Brentjens s.brentjens@bibliocenter.nl