Week tegen Eenzaamheid

Kom erbij!

In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. De Week tegen Eenzaamheid 2024 is van 26 september t/m 2 oktober.  

Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken van een activiteit. 


Kom naar de bibliotheek en doe mee


Eenzaamheid

Meer dan een miljoen mensen in Nederland voelen zich erg eenzaam. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder mee kunnen doen in de samenleving en het gevoel van het tekortschieten van welzijn of geluk. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij deze gevolgen het gevoel van eenzaamheid versterken. Een goede reden om op tijd te handelen!

Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Een tegen Eenzaamheid