Week van Lezen en Schrijven

De Week van Lezen en Schrijven

In deze week (van 8 t/m 15 september) vragen wij extra aandacht voor laaggeletterdheid in Nederland. Wist je dat 2,5 miljoen volwassenen moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen? Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet.


Ik wil vooruit!

‘Ik wil vooruit’ is een veelgebruikte zin van Merve Enikonu (28 jaar) uit Weert. Merve is drie jaar geleden naar Nederland gekomen. Om de Nederlandse taal te leren, volgt ze bij Bibliocenter taallessen. Erik Veerbeek (63 jaar), vrijwilliger bij Bibliocenter, helpt haar daarbij. 


Het probleem 'laaggeletterdheid'

Niet vanzelfsprekend

Lezen, schrijven en/of rekenen is voor 2,5 miljoen volwassenen in Nederland niet vanzelfsprekend. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. Dat maakt meedoen in onze samenleving een grote uitdaging, met problemen op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven als gevolg. De persoonlijke en maatschappelijke impact is groot, want: laaggeletterdheid raakt iedereen. 

De bieb helpt!

Bibliocenter zet zich in dat iedereen kan meedoen in onze snel veranderende samenleving. Met cursussen, workshops, spreekuren en meer. Dit doen we het hele jaar door. Maar tijdens de Week van Lezen en Schrijven (8 t/m 15 september) besteden we hier extra aandacht aan. 


Ondertekenen Taalakkoord Leudal

Op 12 september is het zover, de ondertekening van het Leudals Taalakkoord!  Dit gebeurt tijdens de week van Lezen en Schrijven, waarbij we aandacht vragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland.  

De ondertekening van het Leudals Taalakkoord is het startpunt om samen in Leudal aan de slag te gaan met het bereiken en motiveren van inwoners die moeite hebben met hun basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden). Pien Kerkhofs van de gemeente Leudal: “Dit is hard nodig, want in Leudal zijn naar schatting 3400 mensen binnen de beroepsbevolking laaggeletterd (rekenen en taal). Dit heeft gevolgen voor de mate waarin zij mee kunnen doen in onze samenleving. Daarbij kampen zij vaker met werkeloosheid, schulden, gezondheidsproblemen en een lager inkomen”.  

“Met het ondertekenen van het Leudals Taalakkoord laten we zien dat we gezamenlijk aan de slag gaan met de aanpak van laaggeletterdheid in Leudal. Samen werken we aan een sterke samenleving waarin iedereen zo volledig en volwaardig mogelijk mee kan doen en regie heeft over zijn of haar leven!”     

Het Taalakkoord is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Leudal, Bibliocenter, Synthese en Stichting Lezen en Schrijven.