Week van Lezen en Schrijven

De Week van Lezen en Schrijven

In deze week (van 8 t/m 15 september) vragen wij extra aandacht voor laaggeletterdheid in Nederland. Wist je dat 2,5 miljoen volwassenen moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen? Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet.


Kom naar de bibliotheek en doe mee

Bij Bibliocenter willen we dat iedereen kan meedoen in onze snel veranderende samenleving. We hebben allerlei dingen zoals lessen, workshops en spreekuren om te helpen. Dat doen we het hele jaar door. Maar tijdens de Week van Lezen en Schrijven (van 8 tot en met 15 september) besteden we er extra veel aandacht aan.

Laaggeletterdheid

Voor 2,5 miljoen volwassenen in Nederland is lezen, schrijven en/of rekenen niet gemakkelijk. Vaak vinden zij het ook lastig om met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon om te gaan. Hierdoor wordt meedoen in onze samenleving moeilijk, wat problemen met geld, werk, gezondheid en gezinsleven met zich meebrengt. De effecten hiervan zijn zowel persoonlijk als voor de maatschappij groot, want laaggeletterdheid heeft invloed op iedereen.


Zes nieuwe partners aangesloten bij Leudals Taalakkoord

In het Leudals Taalakkoord staat de aanpak van laaggeletterdheid centraal. Bibliocenter, Stichting Lezen en Schrijven, Synthese en de gemeente Leudal zetten hier sinds september 2022 gezamenlijk de schouders onder waarbij ernaar gestreefd wordt om zoveel mogelijk (maatschappelijke) organisaties aan te laten sluiten.

Op maandag 4 september jl. zijn tijdens de eerste netwerkbijeenkomst 6 nieuwe partners toegetreden tot het Leudals Taalakkoord. Dit betreft Naoberzorpunt Roggel, SOSL, de Zorggroep, Zorgmies, Stichting ABC, Seniorenvereniging Grathem. 

Lees meer


Ik wil vooruit!

"Ik wil vooruit" is iets wat Merve Enikonu (28 jaar) uit Weert vaak zegt. Merve is drie jaar geleden naar Nederland gekomen. Om de Nederlandse taal te leren, doet ze mee met taallessen bij Bibliocenter. Erik Veerbeek (63 jaar), een vrijwilliger bij Bibliocenter, helpt haar daarbij.


Week van Lezen en Schrijven