Bibliocenter heeft voor de voorschoolse periode een gevarieerd aanbod met diensten en producten. Het aanbod is gericht op de taalontwikkeling van het jonge kind, stimulering van het voorlezen, bevordering van het leesplezier en kennismaking met de bibliotheek.


Aanbod Voorschools onderwijs

Lees hier de handleiding van de Educatie shop.

Webshop voorschoolse instellingen

Een groepsbezoek aan de Bibliotheek, projecten, themacollecties, of een abonnement afsluiten? Educatieve projecten en activiteiten bestellen gaat via de handige webshop van Bibliocenter.

Naar de webshop


Voorlezen: inspiratie voor een leven lang lezen, leren en creëren

Om taal te leren zijn jonge kinderen afhankelijk van wat zij om zich heen horen. Boeken en voorlezen zijn bij uitstek middelen om meer taal in het leven van kinderen te brengen. Voorlezen is niet alleen belangrijk voor de spraak- en taalontwikkeling, het prikkelt ook de fantasie en stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen en daar plezier aan beleven, een taalvoorsprong opbouwen die ze hun hele leven behouden. Met ons programma willen we ons daar graag voor inzetten. Samen met jou. 

Download ons programma

Het begint met lezen

Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band met je baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Vanuit deze gedachte is BoekStart ontstaan: een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat genieten.

Naar BoekStart