Voor het onderwijs

Voor jou

Wij willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De Bibliotheek helpt op de scholen en instellingen om deze doelen te bereiken.


de Bibliotheek op School

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheek en basisschool structureel samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Voor meer informatie over de Bibliotheek op School kun je contact opnemen met
Thea van Pol, co√∂rdinator Zakelijke Diensten: 088-2432036 of t.vanpol@bibliocenter.nl.

Waarom is lezen zo belangrijk?

Leren begint bij lezen. In het leven van kinderen maakt het dan ook een groot verschil of ze lezen of niet. En of ze plezier beleven aan lezen. Onderzoek toont telkens weer aan dat kinderen die lezen niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op de andere schoolvakken en op schoolsucces. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de samenleving en daar heeft iedereen belang bij. 

Leesmediaconsulent

Een leesmediaconsulent in de school geeft net dat zetje om gestructureerd met leesbevordering aan de slag te gaan. Scholen zijn expert als het gaat om leesonderwijs. Bibliocenter heeft expertise op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid. Door deze samen te voegen leren ze van elkaar en krijgt de leerling het beste van beiden. De leesmediaconsulent ondersteunt leerkrachten bij de uitvoering van het lees- en taalbeleid. Dat gebeurt o.a. door activiteiten op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid te faciliteren en uit te voeren. De leesmediaconsulent werkt vraaggericht voor zowel leerlingen, leerkrachten en ouders. De meeste bibliotheken op school in het werkgebeid van Bibliocenter hebben een leesmediaconsulent. Ook in een aantal bibliotheekpunten zijn leesmediaconsulenten actief: Baexem, Haelen, Heibloem, Heythuysen, Horn, Ittervoort, Neer, Roggel, Heel en Linne.